30. výročie Nežnej revolúcie

30. výročie Nežnej revolúcie

V novembri sme si spoločne s hercami so Slovenského komorného divadla v Martine pripomenuli 30. výročie udalostí z Novembra 1989. 21. a 22. novembra sme divákom v bruselskom divadle Marni predstavili hru z pera ikony tejto doby – Václava Havla s názvom Žobrácka opera. Obe predstavenia sa stretli s veľkým ohlasom zo strany divákov a nechýbal ani tradičný „standing ovation“ – ostatne tak to je už na našich akciach dobrým zvykom.