31. 3. 2010 01:12 (Posledná zmena: 1. 1. 2011 19:22)

Pásmo ľudových kolied, ktoré každoročne cez Vianočné sviatky poteší srdcia mnohých ľudí na Slovensku organizuje Agentúra MCP v spolupráci s Nadáciou Prameň už takmer desaťročie. Na týchto Vianočných koncertoch vystúpilo množstvo ľudových umelcov a koledníkov. Každoročne sa teší veľkej diváckej priazni, podujatia majú vysokú spoločenskú a umeleckú úroveň o čom svedčí aj nejeden prenos STV.

Koncert v slovenskom Betleheme 2010.