Novoročný koncert v Bruseli

Tradičný januárový Novoročný koncert, ktorý sa koná pod záštitou podpredsedu Európskej komisie, stáleho zastupiteľstva SR pri EÚ a veľvyslanectva SR v Belgickom kráľovstve. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou bruselského kultúrneho života a každý rok sa teší enormnému záujmu verejnosti.

Večer ľudí dobrej vôle

Benefičný koncert, ktorý organizuje Nadácia Prameň sa koná každoročne 4. júla a v priamom prenose ho vysiela Slovenská televízia (STV) a Slovenský rozhlas (SRo). Agentúra MCP programovo zabezpečuje celú akciu a o jej význame a úspechu svedčí aj množstvo slávnych osobností zo sveta hudby, ktorí na podujatí vystúpili.

V slovenskom Betleheme

Pásmo ľudových kolied, ktoré každoročne cez Vianočné sviatky poteší srdcia mnohých ľudí na Slovensku organizuje Agentúra MCP v spolupráci s Nadáciou Prameň už takmer desaťročie. Na týchto Vianočných koncertoch vystúpilo množstvo ľudových umelcov a koledníkov a teší sa veľkej diváckej priazni a majú vysokú spoločenskú a umeleckú úroveň o čom svedčí aj nejeden prenos STV z podujatia.

História Staršie akcie (história).